Plastik basseýn howuz kenaryndaky oturgyç import ediň

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany 

No.ok.

YFL-L1306

Ölçegi

190 * 70 * 47 sm

Düşündiriş

Açyk we ýapyk howuz plýa beach salonynyň oturgyjy

Arza

Daşarda, basseýn, plýa

Material

Metal, plastmassa + mata

Aýratynlyk

Suw geçirmeýän

Plast Plastiki salon oturgyçlaryny import ediň Önümiň ululygy - 190 * 70 * 47 sm, agramy: 441 litr, Dürli beden şekilleri üçin oturgyçlaryň isleglerini kanagatlandyryp biler.

Com Rahatlyk üçin ergonomiki dizaýn - Goltugyň aşagyndaky çyzyklar arka tarapyň dürli pozisiýalarda berk durmagyny üpjün edýär. Mundan başga-da, ergonomiki egri dizaýn arkaňyza we aýaklaryňyza has amatly goldaw berýär.

● environmentalokary daşky gurşaw gaty plastmassa - Bu eýwan çaýy, ýylyň dowamynda ýagyşa we ýele garşy durmak üçin çydamlydyr. Güýçli gurluşyk we çydamly ulanmak bilen bu eýwan açyk howada wagt we ýokary temperatura synagy üçin oňat durup biler, bu açyk we içerde ulanmak üçin ajaýyp we isleýän ýeriňizi bezemek maksadyny ýerine ýetirýär.

Çydamlylyk

Plastmassa we mata tegmillere we poslaýjy maddalara çydamly we ýarylmaga, ýarylmaga, çip, gabyk ýa-da çüýremäge ýykgyn etmeýär.

Reňk

UV inhibitorlary we stabilizatorlary agaçlarymyzy daşky gurşawyň zyýanly zaýalanmagyndan goraýar we ýeňil durnukly pigmentler bilen birlikde materialyň dowamynda yzygiderli işleýär.

Howa garşylygy

Howa maglumatymyz dört möwsümiň hemmesine we yssy gün, garly gyşlar, duz sepmek we güýçli şemal ýaly dürli howa şertlerine garşy durmak üçin guruldy.

Pes hyzmat

Material sabyn we suw bilen aňsat arassalanýar we boýag, boýag ýa-da gidroizolýasiýa talap etmeýär.


Basseýn plýa beach salonynyň oturgyjynyň gapdalynda oturmak üçin ajaýyp ýoldaş bolan bolsa, içgileri we iýmitleri dynç almak üçin dogry ölçegdäki plastmassa stoly we salgylanma üçin ululygy 46 * 46 * 8 sm.

Ousus gün şöhlesiniň aşagyndaky bu açyk otagda okap, ýatyp ýa-da uklap bilýär. Boş wagtdan lezzet alyň!

Jikme-jik surat

YFL-L1306-2

  • Öňki:
  • Indiki:

  •